CREŞA BRAŞOV

Impreună pentru viitorul copiilor

Crese Brasov

Inscriere in crese:

- Locurile libere pentru înscrierea în Creșa Brașov, după finalizarea etapei de reînscriere
- Informare părinți privind criteriile specifice de departajare
- Comunicat important - Inscriere in crese pentru anul scolar 2023-2024
- Criteriile generale de departajare
- Criteriile specifice de departajare